Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
STERNA
STERNA (Semantic web – based Thematic European Reference Network Application – «Σημασιολογική διαδικτυακή εφαρμογή ενός Ευρωπαϊκού Θεματικού Δικτύου Αναφοράς)
 
ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eContentplus

ΕΡΓΟ STERNA

 

Σκοπός του προγράμματος: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το πολυετές Πρόγραμμα Κοινοτήτων αποσκοπεί στην δημιουργία μιας Ευρώπης ψηφιακού περιεχομένου πιο προσβάσιμης και χρήσιμης. Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένο εύρος αγοράς όπως είναι οι γεωγραφικές πληροφορίες, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω της δημιουργίας κυρίως ψηφιακών βιβλιοθηκών.

Σκοπός του έργου: Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος πληροφοριών που επιτρέπει  η εργασία και η προσπάθεια μεταξύ των γεωγραφικά διασκορπισμένων ευρωπαϊκών οργανισμών να λειτουργούν αυτόνομα, αλλά παράλληλα να παρέχουν  ενισχυμένη πρόσβαση στις ψηφιακές συλλογές τους. Ως εκ τούτου, ένας γενικός στόχος προγράμματος είναι η δημιουργία ενός μεγάλου περιβάλλοντος πληροφοριών σαν αυτό της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (E.D.L – European Digital Library) περισσότερο περιεκτικό και με οικονομικό αντίκτυπο, που θα είναι βιώσιμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο έργο συμμετέχει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Αμαρουσίου ως εταίρος. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι συνολικά 30 μήνες , εφαρμόζεται από την 1/06/2008 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/12/2011.

Website: http://www.sterna-net.eu/

 

Επιστροφή