Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
INTI-Cities
INTI-Cities: Benchmarking Integration Governance in European Cities – “Συγκριτική αξιολόγηση των πολιτικών ενσωμάτωσης σε Ευρωπαϊκές πόλεις”)
 
ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIRECTORATE –GENERAL JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY

ΕΡΓΟ INTI-CITIES

 

Σκοπός του προγράμματος: Η Γενική Διεύθυνση –Δικαιοσύνη, Ελευθέρια και Ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα από τα 36 τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο ασχολείται με τις προτάσεις νομοθεσίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα καταγράφει πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή από το Υπουργικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μοιράζεται το δικαίωμα να προτείνει νομοθεσίες μεταξύ των κρατών-μελών.

Σκοπός του έργου INTI-CITIES: Σκοπός του έργου είναι να συνεισφέρει στην Καλή Διακυβέρνηση της Ενσωμάτωσης των Μεταναστών, όπως αυτή δημοσιεύθηκε το 2004, και να περιγράψει τους τρόπους με τους οποίους οι πόλεις υλοποιούν τις υποσχέσεις που αναφέρονται στο προαναφερθέν κείμενο. Συντονιστής-Εταίρος του έργου είναι το Δίκτυο Eurocities.

Στο έργο συμμετέχει η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Αμαρουσίου ως εταίρος. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι συνολικά 17 μήνες , εφαρμόζεται από την 1/08/2007 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/01/2009.

Website: http://www.inticities.eu/

Επιστροφή