Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
ASSIST
ASSIST (Structured in-service for pre-school assistants and pre-school teachers –“Δομημένη κατάρτιση για βοηθούς και δασκάλους προσχολικής ηλικίας”)
 

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Lifelong Learning Programme 2007-2013

ΕΡΓΟ ASSIST

 

Σκοπός προγράμματος: Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci επικεντρώνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες και στις ανάγκες διδασκαλίας για εκείνους που σχετίζονται με την επαγγελματική εκπαίδευση και άσκηση. Βοηθά στην καθιέρωση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, μέσω της βοήθειας που προσφέρει στους κατοίκους να αποκτήσουν επιδεξιότητες, γνώση και προσόντα αναγνωρισμένα και εκτός των συνόρων της πατρίδας τους.

Σκοπός του έργου ASSIST: Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του έργου είναι η σταθερή και μακροχρόνια βελτίωση της καταλληλότητας για απασχόληση των βοηθών προσχολικής εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν βασική εκπαίδευση. Το έργο προωθεί τη βελτίωση της ικανότητας των βοηθών προσχολικής εκπαίδευσης στο να προσαρμόζονται και να υιοθετούν τις νέες κοινωνικές ανάγκες, έτσι ώστε να καθίστανται πιο ευέλικτοι και πιο επικεντρωμένοι σε εκπαιδευτικούς στόχους.

Στο έργο συμμετέχουν οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Αμαρουσίου. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι συνολικά 24 μήνες, εφαρμόζεται από την 01/11/2007 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/10/2009


Website: http://www.tjorn.se/assist

Επιστροφή