Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
PICTURE
PICTURE (Process Identification and Clustering for Transparency in Reorganising Public Administrations – “Προσδιορισμός και Ομαδοποίηση των Διαδικασιών για τη Διαφάνεια της Αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης»
 

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Information Society Technologies (IST), 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

ΕΡΓΟ PICTURE

 

Σκοπός προγράμματος: Οι Ευρωπαϊκές ερευνητικές δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί βάσει διαδοχικών προγραμμάτων, τα λεγόμενα προγράμματα πλαισίου. Το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο (Sixth Framework Programme (FP6) ) θέτει τις προτεραιότητες συμπεριλαμβανομένου την προτεραιότητα του IST – για την ανάπτυξη και περιγραφή των τεχνολογικών δραστηριοτήτων για την περίοδο 2002-2006.

Σκοπός του έργου PICTURE:  Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη, αξιολόγηση και διάχυση ενός διαδικτυακού εργαλείου το οποίο θα επιτρέψει την αποτελεσματική αξιολόγηση της επίπτωσης των νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες του back - office των Δήμων στην Ευρώπη. Η Μεθοδολογία του έργου θα βοηθήσει την πολιτική ηγεσία των Ευρωπαϊκών Δήμων να αναπτύξει επιτυχείς και μακροχρόνιες στρατηγικές στον τομέα των νέων τεχνολογιών.

Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος η Δημοτική Επιχείρηση Τεχνολογίας του Δήμου Αμαρουσίου.  Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες, εφαρμόστηκε από τη 1/02/2006 και ολοκληρώθηκε στις 31/01/2009.

Website: http://www.picture-eu.org/

Επιστροφή