Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας


Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Τμήμα Αυθαιρέτων - Επικίνδυνων - Εργασιών

Το Τμήμα Αυθαιρέτων της Πολεοδομίας Αμαρουσίου ασχολείται με τις αυθαίρετες κατασκευές, συγκεκριμένα:

 • Καταγγελίες αυθαιρέτων.
 • Πρόστιμα αυθαιρέτων.
 • Διαδικασία κατεδάφισης αυθαιρέτων.
 • Ένσταση επί της έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου.
 • Σύνταξη φακέλου εξαίρεσης από κατεδάφιση αυθαιρέτου.
 • Αίτηση για μείωση προστίμου αυθαιρέτου.
 • Αίτηση επικινδύνων.
 • Αίτηση για υγρασίες.
 • Αίτηση για ηλεκτροδότηση για αυθαίρετα, κτίσματα προ του 55, για οικόπεδα και πινακίδες.
 • Βεβαιώσεις για κτίσματα που έχουν νομιμοποιηθεί ή έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση.
 • Ολοκλήρωση διαδικασίας Ν.1337/83 ή Ν.<720/77 κλπ.