Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 
Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Αποσκοπεί στη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της πόλης, έχοντας ως κύριο άξονα την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και ασχολείται:

  • Τροποποιήσεις σχεδίων (Δ.Ι) 
  • Υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας
  • Πράξεις Εφαρμογής
  • Βεβαιώσεις πολεοδομικού περιεχομένου
  • Κτηματολογικά Στοιχεία
  • Έγκριση δρόμων πριν το 1923
  • Απαλλοτριώσεις σχεδίου Πόλεως
  • Περιοχές Ζ.Ο.Ε
  • Ένταξη περιοχών εκτός σχεδίου & εντός ορίων του Γ.Π.Σ