Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΠ Α Ρ Α Τ Α Σ Η
Εγγραφών-Επανεγγραφών
σχολικού έτους 2017-2018
στους Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς του Αμαρουσίου
έως και τη
Δευτέρα   3/7/2017

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Αποσκοπεί στη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της πόλης, έχοντας ως κύριο άξονα την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και ασχολείται:

  • Τροποποιήσεις σχεδίων (Δ.Ι) 
  • Υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας
  • Πράξεις Εφαρμογής
  • Βεβαιώσεις πολεοδομικού περιεχομένου
  • Κτηματολογικά Στοιχεία
  • Έγκριση δρόμων πριν το 1923
  • Απαλλοτριώσεις σχεδίου Πόλεως
  • Περιοχές Ζ.Ο.Ε
  • Ένταξη περιοχών εκτός σχεδίου & εντός ορίων του Γ.Π.Σ