Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 Μέλη  
 
Πληροφορίες

Διεύθυνση: Το Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου βρίσκεται στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 15124 Μαρούσι.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (213) 2038144, 160, 162-165
Φαξ: (213) 2038515


Τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο 2014 - 2017 ως εξής:

Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 
Ρώτας Κωνσταντίνος Πρόεδρος
Ψάλτη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος
Βλάχος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
Γαρδέλης Επαμεινώνδας Τακτικό Μέλος
Ζήκος Γεώργιος Τακτικό Μέλος
Λεκκα - Καλαντζάκη Ελένη Τακτικό Μέλος
Πέππας Νικόλαος Τακτικό Μέλος
Χαλιώτη Ειρήνη – Μαρία Τακτικό Μέλος
Φωτόπουλος Αθανάσιος Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κάββαλος Ευάγγελος Αναπληρωματικό Μέλος
Κόνιαρης Πέτρος Αναπληρωματικό Μέλος
Κουτσουβέλης Δημήτριος Αναπληρωματικό Μέλος
Σαγρής Παναγιώτης Αναπληρωματικό Μέλος
Φραγκάκη Αικατερίνη Αναπληρωματικό Μέλος
 

Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου, Μονάδα Γ' Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Μονάδα Δ' Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου

Το Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου, η Μονάδα Γ' Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και η Μονάδα Δ' Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμαρουσίου μεριμνά μεταξύ άλλων για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.