Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου  
 
Πρόσκληση
Αποφάσεις
Παρατηρήσεις
2
8/1/2019
20:00 (Ειδική)
8
16/4/2019
18:00 (Ειδική, ακυρώθηκε)
10
21/4/2019
09:00 (Ειδική, Ακυρώθηκε)
11
21/4/2019
20:30 (Ειδική συνεδρίαση)
12
23/4/2019
 
18:00
13
23/4/2019
 
19:30
16
25/6/2019

20:30 (Ειδική)

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ετών: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 , 20172018​​