Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Τoποθέτηση Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη κατά τη συνέντευξη για τη βράβευση του Δήμου από την ευρωπαϊκή επιτροπή

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κυρίες και κύριοι
Η βράβευση του Δήμου Αμαρουσίου με την απονομή της ευρωπαϊκής τιμητικής διάκρισης με το βραβείο «Χρυσά Αστέρια 2008» είναι ιδιαίτερα τιμητική , τόσο για τη Δημοτική Αρχή της πόλης όσο και για τους εργαζόμενους σε ένα Δήμο, που πιστεύουμε ότι αποτελεί πρότυπο Δήμου για τα Ελληνικά δεδομένα.
Η βράβευση μας λοιπόν από την Ευρωπαϊκή επιτροπή επιβεβαιώνει αυτό τον χαρακτηρισμό.
Θεωρώ όμως ότι πάνω και πέρα από βραβεία, μεγαλύτερη σημασία έχει οι όποιες διακρίσεις να αντικατοπτρίζονται στο επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πολίτες μας.
Αξία έχει η ουσία, το ποιοτικό χαρακτηριστικό και αίτιο αυτής της βράβευσης. Και όχι το βραβείο από μόνο του.
Το Μαρούσι όπως όλοι ξέρετε είναι μια πόλη με μητροπολιτκά χαρακτηριστικά, αποτελεί σήμερα ουσιαστικά το οικονομικό και εμπορικό κέντρο του Λεκανοπεδίου.
Είναι λοιπόν λογικό σε μια πόλη που συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά, ο Δήμος να χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια.
Να επενδύει στις υπερτοπικές και διεθνείς συνεργασίες, να έχει ισχυρή παρουσία και φωνή σε όλα τα επίπεδα, σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Αυτή τη φιλοσοφία υπηρετήσαμε με συνέπεια όλο αυτό το διάστημα της θητείας μας, πρωτοστατώντας και καταφέρνοντας τελικά να θέσουμε σε ουσιαστική λειτουργία το πρώτο στην Ευρώπη δίκτυο πόλεων με αντικείμενο την ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ των πόλεων που συμμετέχουν σε αυτό, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη μέσα από την παροχή πιο αποτελεσματικών, καλλίτερων και σε πιο σύντομο χρόνο υπηρεσιών.
Η δημιουργία του Δικτύου Q-cities ήταν ο λόγος βράβευσης του Δήμου μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποιος άλλος Ελληνικός Δήμος έχει βραβευθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παρόμοια δημιουργική πρωτοβουλία, πάντως είναι αδιαμφισβήτητο ότι με τη βράβευση μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας απονέμει μια επίσημη αναγνώριση για μια καινοτόμα διασυνοριακή πρωτοβουλία που αναλάβαμε , η οποία παρέχει απτά αποτελέσματα στον τομέα της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στην προσπάθεια για την οικοδόμηση μιας καλύτερης Ευρώπης και της συστηματικής προώθησης κοινών ευρωπαϊκών επιδιώξεων.
Αναδεικνύεται ο Δήμος μας ως ένας από τους πρωτοπόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών σε έναν τομέα πολύ κρίσιμο και ενδιαφέροντα για την ίδια την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στο τομέα της ανάπτυξης και διάδοσης της Ευρωπαϊκής συνείδησης, στον τομέα της ενδυνάμωσης του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, στον τομέα τέλος της ολοένα και πιο συστηματικής εμπλοκής του Ευρωπαίου πολίτη στα Ευρωπαϊκά δρώμενα.
Πέρα όμως από αυτή την σημαντική, καθοριστική θα έλεγα Ευρωπαϊκή διάσταση, η δημιουργία του δικτύου αναδεικνύει τον Δήμο μας ως πρωτοπόρο και σε σχέση με τους Ευρωπαϊκούς δήμους και για ένα ακόμα θέμα.
Στο ότι χωρίς να έχουμε αναπτύξει τις καλύτερες υπηρεσίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού υπάρχουν δήμοι με πράγματι πρωτοφανείς για το επίπεδο τους πρωτοβουλίες εξυπηρέτησης τις οποίες θα μάθουμε για να τις μεταφέρουμε στον Ελληνικό χώρο, πήραμε την μοναδική πρωτοβουλία να συμπαρασύρουμε σε κοινή δράση δήμους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με πλούσια και θαυμαστή εμπειρία στον τομέα της εξυπηρέτησης του πολίτη.
Δήμοι όπως είναι ο Δήμος της Ουμέα από την Σουηδία, ο Δήμος της Γάνδης από το Βέλγιο, ο Δήμος του Πόρτο από την Πορτογαλία, ο Δήμος της Λεμεσού από την Κύπρο όπως και οι Δήμοι του Στροβόλου και της Λακατάμιας, ο Δήμος του Πλοιέστι από την Ρουμανία , ο Δήμος της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας από την χώρα μας και άλλοι.
Αυτή η πρωτοβουλία είναι μοναδική στον Ελλαδικό χώρο και δημιουργεί σοβαρά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την Ελληνική Αυτοδιοίκηση συνολικά,
δημιουργεί σοβαρή προστιθέμενη αξία για όλη την αυτοδιοίκηση της χώρας μας,
γιατί οι εμπειρίες των συνεργαζόμενων πόλεων μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο δικών μας επεξεργασιών.
Εξάλλου η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου μας δεν προέκυψε από το πουθενά, από το μηδέν, ήρθε ως «ώριμο τέκνο» της εμπειρίας μας στα πρότυπα και μοναδικά για την χώρα μας στην ολότητα της εφαρμογής τους, συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας που εφαρμόζει ο Δήμος μας, το ISO, το EMAS, το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης.
Όλα αυτά είναι συστήματα, «σύγχρονα εργαλεία» θα τολμούσα να πω  μιας νέας δημοτικής  πολιτικής διαχείρισης της καθημερινότητας για το Μαρούσι, την οποία με συνέπεια εφαρμόζουμε.
Ενώ σε πολύ λίγο χρόνο θα θέσουμε σε λειτουργία και την  εφαρμογής ελέγχου της ποιότητας της διατροφικής αλυσίδας για τους παιδικούς σταθμούς και τα κυλικεία των σχολείων.
Αυτή η καινοτομική εμπειρία μας λοιπόν ήταν που μάς ενέπνευσε για να πρωτοστατήσουμε στην ίδρυση αυτού του δικτύου των συνεργαζόμενων πόλεων.
Γιατί θέλουμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας και με άλλους φορείς, να δώσουμε και να πάρουμε ιδέες που θα προωθούν, θα αναπτύσσουν και εν πολλοίς θα ολοκληρώνουν τον χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης που πανευρωπαϊκά είναι ο ίδιος:
πρότυπες υπηρεσίες για τους πολίτες μας.
Τέλος αυτή πρωτοβουλία όπως όλες που αναπτύσσει ο Δήμος μας έχει σαν κεντρικό της γνώμονα τον πολίτη του Αμαρουσίου γιατί όσο και αν φαίνεται ως απλά μία καινοτομική πρωτοβουλία διεθνών σχέσεων, άλλο τόσο είναι μία πρωτοβουλία που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις σχέσεις που έχει ο Δήμος με τους πολίτες.
Κι αυτό γιατί η μεταφορά εμπειριών από το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι θα βελτιώνει ακόμα περισσότερο τόσο το επίπεδο των υπηρεσιών προς τους πολίτες όσο και το επίπεδο των υπαλλήλων του Δήμου, αφού μάθουν και αυτοί από τις εμπειρίες των Ευρωπαίων συναδέλφων τους.
Κυρίες και κύριοι
Στόχος μας είναι το Μαρούσι να πρωτοστατεί για τον διαρκή εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης και αυτή είναι η υπόσχεση μας τόσο προς τους συναδέλφους μας όσο και προς τους πολίτες μας.
Το βραβείο Χρυσά Αστέρια 2008 είναι μόνον η αρχή μιας νέας , δημιουργικής πορείας για το Δήμο Αμαρουσίου.
Μιας νέας δημιουργικής πορείας για την Ελληνική Αυτοδιοίκηση.
Σας ευχαριστώ.Επιστροφή