Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Συλλογή Απορριμμάτων  


Ο Δήμος Αμαρουσίου διαθέτει στον εξοπλισμό του συνεργεία αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων και μπαζών με 3 φορτηγά, 3 φορτωτικά μηχανήματα και 5 ημιφορτηγά που φροντίζουν για την έγκαιρη απομάκρυνση τους.
Το αρμόδιο τμήμα για την αποκομιδή των απορριμμάτων είναι το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμμή Δημότη 15321.

Πώς μπορώ να πετάξω μπάζα;
Το τμήμα Καθαριότητας αναλαμβάνει την απομάκρυνση μπαζών. Τηλεφωνικά ενημερώνετε την υπηρεσία δίνοντας το όνομα, το τηλέφωνο και το ακριβές σημείο που θα αφήσετε τα μπάζα καθώς επίσης και τον αριθμό σακουλών.
Προσοχή!! Η υπηρεσία αναλαμβάνει την απομάκρυνση μπαζών μέχρι 15-20 σακούλες.
Μερικές οδηγίες για το πώς να πετάτε τα παραπάνω αντικείμενα:

  • Τοποθετείτε τα μπάζα πάντα μέσα σε ειδικές σακούλες μπαζών
  • Ποτέ  μην αφήνετε τα μπάζα στο δρόμο παρεμποδίζοντας την διέλευση των οχημάτων.
  • Αφήνετε πάντα τα μπάζα στο πεζοδρόμιο με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνετε ανενόχλητη η διέλευση των πεζών.

Περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων
Το αρμόδιο τμήμα για την περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων είναι το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων. Τηλεφωνικά μπορείτε να ενημερώνετε την υπηρεσία δίνοντας το όνομα, το τηλέφωνο και το ακριβές σημείο που θα αφήσετε τα αντικείμενα καθώς επίσης και την ποσότητα των αντικειμένων. Μερικές οδηγίες για το πώς να πετάτε τα παραπάνω αντικείμενα:

  • Πότε μην αφήνετε τα ογκώδη αντικείμενα στο δρόμο παρεμποδίζοντας την διέλευση των οχημάτων.
  • Αφήνετε πάντα τα αντικείμενα στο πεζοδρόμιο με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται ανενόχλητη η διέλευση των πεζών.

Νοσοκομειακά Απορρίμματα
Το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων είναι αρμόδιο μόνο για την περισυλλογή των απορριμμάτων οικιακών τύπου του Νοσοκομείου. Η περισυλλογή των απορριμμάτων γίνεται από ειδικούς κάδους που βρίσκονται μέσα στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου.

Απορρίμματα από Λαϊκές Αγορές
Το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων είναι αρμόδιο για την καθαριότητα των δρόμων μετά το τέλος κάθε Λαϊκής Αγοράς. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά την καθαριότητα του δρόμου μετά το κλείσιμο της Λαϊκής Αγοράς μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Καθαριότητας.

Οικιακά απορρίμματα
Η αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων γίνεται καθημερινώς πλην Σαββάτου. Για οποιαδήποτε πρόβλημα απευθύνεστε στο τμήμα καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.

Ογκώδη απορρίμματα
Η αποκομιδή ογκωδών γίνεται με βάση το παρακάτω πρόγραμμα:

Με το πρόγραμμα συλλογής ογκωδών απορριμμάτων που εφαρμόζεται, όλοι, Δήμος και πολίτες, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.

  • Ο Δήμος δεσμεύεται ότι συγκεκριμένη μέρα κάθε εβδομάδα θα συλλέγει τα ογκώδη απορρίμματα που εναποθέτουν οι κάτοικοι στα καθορισμένα σημεία.
  • Οι κάτοικοι από την πλευρά τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην εναποθέτουν ογκώδη απορρίμματα (π.χ. κλαδιά, ξύλα, παλιά έπιπλα, οικιακές συσκευές, στρώματα, διάφορα υλικά και μπάζα) όποια μέρα θέλουν, παρά μόνον την προηγούμενη ημέρα από αυτήν που γνωρίζουν ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα θα γίνει η αποκομιδή.
  • Η περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων γίνεται 1 με 2 φορές την εβδομάδα ανά περιοχή, και αν το σημείο είναι προσβάσιμο από τα μηχανήματα του δήμου.

ΔΩΡΕΑΝ η αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων
Η αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων γίνεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αμαρουσίου ΔΩΡΕΑΝ.

Ο «ρυπαίνων» πληρώνει.
Ο Κανονισμός Καθαριότητας και Διαχείρισης των Κοινόχρηστων Χώρων, ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τόσο του Δήμου όσο και των κατοίκων όσον αφορά στην υπόθεση Καθαριότητα. Προβλέπει την επιβολή προστίμων (κυμαίνονται από 50 ευρώ για παραβάσεις όπως απόρριψη απορριμμάτων σε δρόμους και πεζοδρόμια έως 2.000 ευρώ που αφορούν στην ανάμιξη επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων με αστικά απορρίμματα).

Ο Κανονισμός Καθαριότητας και ο πίνακας προστίμων που προβλέπονται βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου: www.maroussi.gr

Η συμμετοχή κάθε κατοίκου και επαγγελματία στην προσπάθεια για ένα Καθαρό Μαρούσι, είναι απαραίτητη.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, απευθύνεστε στο τμήμα καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.